17 Griekse Ideeën voor Tattoos

Op zoek naar een tattoo met een dieper achterliggend verhaal? De laatste tijd zijn Griekse mythologie populaire tattoo-ontwerpen geworden. Maar de Griekse mythologie inspireert ons al honderden jaren. Lees in deze blog onder andere over Zeus, Poseidon en Medusa!

Athena

Athena was een godin van oorlogvoering en vrede. Ze was ook godin van de wijsheid, beschaving, de politieke gemeenschap van de stad en beschermster van Athene. Athena werd vaak afgebeeld met een harnas, een helm en met een schild en lans. Als oorlogsgodin kon Athena niet worden gedomineerd door andere godinnen, en kon ze niet worden geschonden.

Apollo

Apollo was de Olympische god van profetie en orakels, genezing, en de bescherming van de jeugd. Hij werd vaak afgebeeld met een boog en pijlen, harp of een raaf. Apollo is de god die hulp biedt en het kwaad afweert.

Zeus

Zeus is de god van de hemel en de heerser, beschermer en vader van alle goden en mensen. Zeus wordt vaak afgebeeld als een oudere man met een baard en wordt vertegenwoordigd door symbolen zoals de bliksemschicht en de adelaar. 

Poseidon

Poseidon was de god van de zee, aardbevingen en overstromingen. Hij werd bijna altijd afgebeeld met een drietand. Als heerser van de zee (en alles wat daarin leeft) roept hij stormen op, maar tegelijkertijd heeft hij het in zijn macht om een succesvolle reis te verlenen en degenen die in gevaar zijn. Zoals de zee de aarde omringt en vasthoudt, wordt hij zelf beschreven als de god die de aarde vasthoudt, en die de aarde doet schudden.

Ares

Ares was de Olympische god van oorlog, strijdlust, moed en burgerlijke orde. In de Griekse kunst werd hij afgebeeld als krijger gewapend voor de strijd. Het heilige dier van Ares was de slang maar hij werd ook geassocieerd met bepaalde vogels, zoals de gier en een paar soorten uilen, die oude voortekenen identificeerden als voortekenen van oorlog, opruiing en ongeluk.

Atlas

Atlas was een leider van de Titanen in hun oorlog tegen Zeus en werd hij veroordeeld om de hemel op zijn schouders te dragen. Atlas was ook de god die de mens de kunst van de astronomie zou hebben geleerd. Atlas wordt hierdoor gezien als de god die de hemel om zijn as draait laat draaien, waardoor de sterren draaien.

Hades

Hades was de koning van de onderwereld en de god van de doden. Hij waakte over begrafenisrituelen en verdedigde het recht van de doden op een gepaste begrafenis. Hades was ook de god van de verborgen rijkdom van de aarde, van de vruchtbare grond met de zaadkorrels tot de gedolven rijkdom aan goud, zilver en andere metalen.

Cerberus

Cerberus was de gigantische driekoppige hond van Hades die de poorten van de onderwereld bewaakte en de ontsnapping van de doden verhinderde. Hij werd afgebeeld met een slangenstaart, manen van slangen en leeuwenklauwen.

Chimaera

De Chimera was een driekoppig monster dat het platteland verwoestte. Het was een bizar vuurspuwend wezen met het lichaam en de kop van een leeuw, een geitenkop die uit zijn rug opsteeg, de uiers van een geit en een slang als staart. Het spotten van de Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen. In middeleeuwse christelijke kunst verschijnt de Chimaera als symbool van satanische krachten.

Pegasus

Pegasus was een onsterfelijk, gevleugeld paard dat samen met de held Bellerophon ten strijde reed tegen het vuurspuwende monster Chimaera. Later probeerde de held naar de hemel te vliegen, maar Zeus zorgde ervoor dat het paard bokte en hem schandelijk terug op de aarde gooide. Pegasos baande zich een weg naar Olympos, waar hij de bliksemschicht-drager van Zeus werd.

Minotaurus

De Minotaurus was een koppig monster met het hoofd van een stier en het lichaam van een man. Het verbleef in een kronkelende doolhof waar regelmatig jongeren en meisjes werden geofferd om zijn honger te stillen. Het beest werd uiteindelijk gedood door de held Theseus. De Minotaurus wordt ook in verband gebracht met het sterrenbeeld Stier.

Feniks

De feniks was een fabelachtige, rood-gouden vogel wiens lichaam stralen van puur zonlicht uitstraalde. De feniks kon vijfhonderd jaar oud worden, en als het stierf, kwam er een nieuwe feniks volgroeid uit zijn as. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden, en staat daarom ook symbool voor wedergeboorte.

Sfinx

De Sfinx was een vrouwelijk monster met het onderlichaam van een leeuw, het bovenlichaam van een vrouw, adelaarsvleugels en, volgens sommigen, de staart van een slang. Ze werd door de goden naar de stad Thebe gestuurd om ze te straffen. Ze jaagde op mensen en verslond  iedereen die er niet in slaagde haar raadsel op te lossen. Toen een held het raadsel van de Sfinx oploste, wierp ze zich wanhopig van de berghelling.

Medusa

Medusa wordt beschreven als een maagd en mooie priesteres van de godin Athena. Een vereiste om priesteres voor Athena te mogen zijn, is dat Medusa een maagd moet zijn en haar leven aan de godin moet geven. Ze werd verleid (sommige studies zeggen verkracht) door Poseidon en dit was zo’n heiligschennis dat Athena haar strafte door haar haar in slangen te veranderen.

Medusa staat symbool als beschermer tegen het negatieve, net zoals het boze oog. Ze vertegenwoordigt als het ware het kwaad, om ander kwaad af te weren. Medusa wordt tegenwoordig ook vaak gezien onder vrouwen als het symbool van het terugnemen van hun kracht en het omdraaien van het verhaal van een vrouw die wordt gestraft of beschuldigd na het overleven van aanranding.

Achilles

Achilles was de sterkste krijger en held in het Griekse leger tijdens de Trojaanse oorlog. Volgens de legende was Achilles buitengewoon sterk, moedig en loyaal, maar hij had één kwetsbaarheid: zijn ‘achilleshiel.

Hercules

Hercules is een van de bekendste helden uit de Griekse mythologie. Volgens de legende was zijn vader Zeus, de heerser van alle goden. Zijn leven was niet gemakkelijk – hij doorstond vele beproevingen en voltooide 12 ontmoedigende taken – maar de beloning voor zijn lijden was de belofte dat hij voor altijd onder de goden op de berg Olympus zou leven.